فرم درخواست

بهترین و بروزترین کالا ها رو میتوانید بصورت اقساطی خریداری کنید
    خریداری کالا با شرایط نقد و اقساط امکان پذیر است (با چک) کالایی هم اگر مورد نیازتان باشد و موجود نباشه براتوان سفارش می دهیم .
    برای هر کدام از شرایط بالا : مابقی اقساط هر دو ماه یک چک نیاز است و از یک ماه تا 15 ماه قابل تقسیط می باشد
  • اگر کالا با مدل خاصی نیازتان است و یا اگر محدوده قیمتی خاصی مد نظرتان است ، در این کادر بنویسید