کاربر عزیز   سلام

بعلت تغییرات زیاد ی که در سطح جهانی بعلت بوجود آمدند ویروس کرونا رخ داده است و کشور ما هم بی نسیب نبوده از این قضیه ،

لزا کامپیوتر بروز   با توجه به روحیه خدمت رسانی خود و مسئولیت اجتماعی خود ، خدمات نرم افزاری و فروش کالا ی خود را بصورت مجازی انجام میدهد