نویسنده کتاب کیست ؟

 

آیا این کتاب برای من کاربرد دارد ..

توی زندگی همه ما انسانها ارتباطات نقش بسیار مهمی دارد

شما هر تخصص و یا مهارتی که دارید 15 درصد از موفقیت شما رو شامل میشه و 85 درصد موفقیت شما ناشی از ارتباطتان است

پس اهمیت یادگیری مهارتهای ارتباطی برای هر قشری واجب است

 اگر ارتباطات کلامی انسانی را شامل پنج دسته  مذاکره  ، مناظره  ، مباحثه  ، گفتگو  و سخنرانی بدانیم

چگونگی راه رفتن در سخنرانی

سخنرانی و سخنوری عالیترین نوع ارتباط کلامی  انسانی است . بنابراین اگر ما مهارت های لازم برای سخنرانی و سخنوری را کسب کنیم ، می توانیم مدعی  باشیم که در سایر مهارت های ارتباطی انسانی  هم به تسلط کافی  و وافی رسیده ایم .

برای رسیدن به جایگاه سخنوری حرفه ای  ما به مهار ت های مختلفی نیازمندیم

تحلیل زبان بدن ، اشراف به مهارتهای ارتباطی ، بیان موثر ، فن بیان  ،  آموزش مبانی سخنوری حرفه ای  ، خبر خوانی ، نحوه تهیه نطق ، محتواسازی ، آشنایی  با مبانی شعر و ادبیات ، تاریخ تفکر انسانی ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، سیاست ، تعلیم و تربیت ، اقتصاد ، هنر ، ادیان و مذاهب  از جمله این مهارت هاست

فن بیا ن کار برد های مختلفی داره  از جمله ارتباط  بهتر و اینکه بتوانیم مفهوم یا منظورمان رو بهتر برسونیم

قسمتی از فهرست عنوان هایی که درکتاب به کار رفته است